GERMANIA

Esploriamo il territorio 4 Germania D D W L Q D W R +HLGHOEHUJ Q / GL &RVWDQ]D 1HUD D OY /,(&+7(167(,1 % D 5DWLVERQD ,QJROVWDGW Y L H $XJXVWD 0RQDFR $OW RSLDQR 6YHYR %DY =XJVSLW]H $ / 3 , % D ,VDU U H DUHV D H R &RVWDQ]D Y H *LX % Y D 6 Y 'DQ XEL FR O D X U * L R DQ D %(51$ H U UD /HFK 6 5HQR ND ,OOHU )ULEXUJR 1HF R GL )U UL H 6WRFFDUGD %DGHQ %DGHQ 6 ) 5 $ 1 & , $ OLIH 5 ( 3 8 % % / , & $ & ( & $ 1RULPEHUJD Q F R Q L D ) U D 'UHVGD WDO 0H WL :U]EXUJ 0HQR D L Q OY 6 H DU 3DO RQ LD ,VR OH 6D 0DQQKHLP /XGZLJVKDIHQ 0 R V D UD 0DJRQ]D 6DDUEUFNHQ *HUD 7 X U L Q J L D )UDQFRIRUWH VXO 0HQR O HO R V :LHVEDGHQ 0 -HQD 3RWVGDP V D 6 +DOOH /LSVLD HU FLVW 9RJHOVEHUJ 0DVVLFFLR 6 XQXV O H 7D I ( L &REOHQ]D $ H (UIXUW QR QD $ V V L D , U OE .DVVHO 1 : 5H RVR $ H ( U 0 G %(5/,12 0DJGHEXUJR DO &RORQLD %RQQ 5XK + D U ] 6D (VVHQ :ROIVEXUJ 1H LVVH R 'XLVEXUJ 'VVHOGRUI 5 L F R P D Q * H U D %UDXQVFKZHLJ *RWWLQJD ( *ROIR GL 3RPHUDQLD 5RVWRFN % U D Q G H E X U J R U +DQQRYHU HU HQ 'RUWPXQG * OOH HV 5 /LSSH 5JHQ 6FKZHULQ OE : %DFLQR GHOOD 5XKU 225 scala 1 : 7.500.000 2 (P V 9 H V W I D O L D 150 0 H F O H P E X U J R L D Q R % D V V R $S GNDQDO 75 1 cm = 75 km 0$5 % $ /7 , & 2 6WUDOVXQG %DLD GL 0HFOHPEXUJR /XEHFFD %UHPD 0LWWHOODQ 5HQR .LHO ( D L V L U %$66, /866(0 %85*2 G L .L H O &D OH *ROIR GL .LHO $PEXUJR :LOKHOPVKDYHQ 3$ ( 6 , %(/*,2 QD QH 2ULHQWDOL ,VROH )ULVR %UHPHUKDYHQ ) $ )OHQVEXUJ *ROIR GL +HOJRODQG GHQWDOL 2FFL QH LVR %DVVL U ) VL H 3D $ ' $ 1 , 0 $ 5 & $ ,VROH )ULVRQH 6HWWHQWULRQDOL 0$5( '(/ 125' 0 69(=,$ 3 2 / 2 1 , $ UNIT Y ,QQ , ( 6 $ 5 % $9 D P U H D V H 'D QX EL R $ 8 6 7 5 , $ La Mosella, a uente del Reno, mentre attraversa la città di Cochem. 6 9 , = = ( 5 $ /RQJLWXGLQH $ (VW GD *UHHQZLFK , 7 $ / , $ $ Lavoriamo insieme Leggiamo la carta Con quali Paesi confina la Germania? ................................................................. ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................... Qual è la più alta vetta tedesca e dove si trova? ..................................... ..................................................................................................................................................................................... Individua ed evidenzia sulla carta il fiume Reno: in quale Stato prosegue il suo corso, dopo aver attraversato la Germania? .................................................................................................................................................. $ La Germania in breve Superficie: 357 376 km2 Popolazione: 82 175 684 ab. (stima 2015) Densità: 230 ab./km2 Capitale: Berlino (4 327 502 ab. con l agglomerato urbano) Lingua: tedesca Religione: cattolica (30,8%), protestante (30,3%), musulmana (2,1%) Moneta: euro Forma di governo: repubblica federale Disoccupati: 4,1% PIL/ab.: 41 902 dollari Speranza di vita: M 79; F 84 ISU: 4° Paese fondatore dell UE 106 v2_unità4_GERMANICA_102_133.indd 106 22/03/18 09:33
GERMANIA